සියාතු

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
කට කහනවට
සියාතු

පසුගමන් යන පෙරගමන්කරුවෝ

“සියල්ල කණ පිට හැරී ඇත. ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් පත් වන පොදු ජන අරමුදලෙන් වැටුප් ලබන ජනතා නියෝජිතයින්, ජනතා සේවකයින් හැසිරෙන්නේ සියල්ලට ඉහළින් තමන් වැජඹිය යුතුය යන සිතුවිල්ලෙනි. ඊට උඩගෙඩි දෙන ජනතාව පසෙක තැබුවද සාහිත්‍යවේදීන් ඇතුළු කලාකරුවන් ක්‍රියා කරන්නේද ඒ ආකාරයටය.

වැඩිදුර කියවන්න »
කට කහනවට
සියාතු

සම්මාන හා අවමාන

මේ අල්ල පනල්ලේ හොඳම අල කලංචි සිද්ධ වෙන්නේ සම්මාන ප්‍රදානයේදීය. දැන් ප්‍රධාන පෙළේ සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙල 4ක් සාහිත්‍ය මාසයේදී සිදු වෙනවා. ආණ්ඩුව දෙන රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන, පොත් ප්‍රකාශකයින්ගේ සංගමය ප්‍රකාශකයින්ගේ පොත් සඳහා පමණක් දෙන ස්වර්ණ හා රජත පුස්තක සම්මාන, ගොඩගේ ප්‍රකාශකයින් පිරි නමන ගොඩගේ සම්මාන හා විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලය සංවිධානය කරන විද්‍යෝදය සම්මාන ලෙස මේ උත්සව සාහිත්‍ය මාසයේදී පැවැත් වෙනවා..

මේවායේ හරිම අලකලංචි සිද්ධ වෙන එක දැන් දැන් සාමාන්‍යයයි. සම්මාන අවමාන වී ලේඛකයින් අවමානයට ලක් කෙරෙන එක හැම වසරකම කුමක් හෝ සම්මාන උළෙලක දී සිදු වන තරමට මේ සෙල්ලම දුර දිග ගොස් තියෙන බවයි පෙනෙන්නේ.

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත