කොන්දේසි

 1. මෙම කොන්දේසි “ආලෝචනා” අන්තර්ජාල සඟරාව පරිහරණය කරන සියල්ලන් සඳහා අදාළ වේ.
 2. නිර්මාණයන් හෝ ප්‍රකාශන යන්නට අන්තර්ජාල සඟරාවේ පළවන ලිපි, ඡායාරූප, වීඩියෝ, චිත්‍ර, කාටුන් හා ශබ්ද පට යන සියල්ල ඇතුළත් වේ.
 3. “ආලෝචනා” හි පළවන නිර්මාණයන් හි අන්තර්ගතය පිළිබඳ වගකීම අදාළ කර්තෘන් සතුවේ.
 4. පළ කරනු ලැබ ඇති ප්‍රකාශන පිටපත් කිරීම, ප්‍රතිනිර්මාණය පරිවර්තනය හෝ නැවත පළ කිරීම “ආලෝචනා” වෙතින්   පූර්ව අවසරයක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව කළ හැක.
 5. එසේ කරනු ලබන නැවත පළ කිරීමක් වාණිජ අරමුණකින් සිදු නොකළ යුතු අතර අන්තර්ගතය විකෘති කිරීමක් හෝ නිර්මාණකරුගේ අනන්‍යතාව වෙනස් කිරීමක් නොකළ යුතුය.
 6. කොන්දේසි හා නීති රීති ඕනෑම අවස්ථාවක අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කිරීමේ අයිතිය “ආලෝචනා”  සතුවේ.

කතෘ මාර්ගෝපදේශ

 1. සෑම ප්‍රකාශණයක්ම මානව ශාස්ත්‍ර හා සම්බන්ධ විය යුතු අතර පළ කිරීම සඳහා දැනට නිර්මාණ භාරගනු ලබන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් පමණි.

   

 2. අන්තර්ගත කරුණු නිවැරදිව, මාතෘකාව හා සෘජු සම්බන්දයක් ඇතිව සහ ඉලක්කගතව සම්පාදනය විය යුත ය.

   

 3. අදාළ මාර්ගගත (on line) ආකෘති පත්‍රයේ විස්තර සඳහන් කර සියළු නිර්මාණ, alochana@ime.edu.lk යන ලිපිනයට එවිමට කටයුතු කරන්න.

   

 4. නිර්මාණයන් අප විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ පසුව එය නැවත වෙනත් මාධ්‍යයක පළ කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව අපගේ අවසරය ලබා ගත යුතුය.

   

 5. කිසිදු නිර්මාණයට, පුද්ගලයෙක්, ජනකොටසක්, ආගමක්, පුද්ගල සමාජයක් හෝ ආයතනයක් අපහසුතාවයකට/අපහාසයකට පත්වන සේ හෝ වෙනත් ආකාරයට නීතියට පටහැනි කරුණු අන්තර්ගත කළ නොහැක.

   

 6. ඉදිරිපත් කරන ප්‍රකාශන පලකිරීමේ හෝ නොකිරීමේ සම්පූර්ණ අයිතිය සංස්කාරක මණ්ඩලය සතු වේ.

   

 7. නිර්මාණයේ අන්තර්ගතය අක්ෂර වින්‍යාසය, ඡායාරූප හෝ වෙනත් අංග සංස්කරණය කිරීමේ අයිතිය සංස්කාරක මණ්ඩලය සතු වන අතර අදාළ ප්‍රකාශනය සංස්කාරක මණ්ඩලයේ සංස්කරණ අදහස් සමග එකඟ නොවේ නම්, ඒ පිළිබඳ ව කතෘන් වෙත දැනුම් දෙනු ලබන අතර ඒ සදහා තර්කානුකුල විධිමත්  හේතූන් සති දෙකක කාලයක් තුල ලිඛිතව ඉදිරිපත් කර යුක්ති සාධනය නොකරන්නේ නම් ඒවා පල කරනු නොලැබේ.

   

 8. ඉදිරිපත් කරන නිර්මාණ පළ කරනු ලබන්නේ තෝරාගත් අනුපිළිවෙළක් මත වන අතර කාලීන වැදගත්කමක් ඇති හෝ විශේෂ හේතුවක් නිසා ඉක්මනින් පල කළ යුතු  නිර්මාණ වේ නම් ඒ බව විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුය.

   

 9. ලිපි ,රචනා සහ අනෙකුත් සියලුම ප්‍රකාශන පලකල හැක්කේ පහත සඳහන් අංග යටතේ අදාල වචන සීමාවන්ට යටත්වය.

  – ප්‍රධාන ලිපි – වචන 1500 ක උපරිමයකට යටත්ව රචනා කල යුතුය
  – කෙටි ලිපි – වචන 300 – 450
  – කවි (අන්තර්ගතය අනුව තීරණය කෙරෙනු ඇත)
  – කෙටිකතා – වචන – 1000 – 1500
  – කාටූන් – පැති 3 ‍: 2 අනුපාතයට විය යුතුය දිග අන්තය පික්සල 2800 විය යුතුය
  – වීඩියෝ සහ කෙටි චිත්‍රපට – විනාඩි 5-10 අතර
  – හඬපට (විනාඩි 5 -10 අතර)

   

 10. නව විෂය කරුණු හා අදහස් සදහා වැඩි අවධානයක් , සැලකිල්ලක් දක්වන අතර, වෘත්තීයමය මෙන්ම නිදහස් විචාරයන් සදහාද ඉඩ ප්‍රස්තා ඇත.

   

 11. විචාරයට ලක් වන අදාළ පාර්ශව වලට අදහස් දැක්වීම සඳහා ද අවස්ථා ලබා දෙනු ඇත.

   

 12. මීට පෙර වෙනත් මාධ්‍යවල සහ ප්‍රකාශවල පළවී ඇති නිර්මාණ සඳහා දෙනු ලබන ඉඩකඩ සීමිතය. අදාළ අවස්ථා වලදී ලිපිය හෝ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්නා විසින් ප්‍රකාශන අවසරය ලබාගෙන පමණක් එවැනි නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

   

 13. උපුටා ගැනීම්, විද්‍යත්මක කරුණු, සමාජගත නොවූ පොදු දැනුමින් පරිබාහිර කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී, මූලාශ්‍ර සඳහන් කිරීම කළ යුතුය. පරිශීලන ඇතුළත් කිරීමේ දී අන්තර්ගතය තුල අකාරාදී පිළිවෙල අනුගමනය කළ යුතුය. ලිපිය අවසානයේ, නිසි පරිදි පරිශීලන ලයිස්තු  ගත කල යුතුය.

  පරිශීලන සඳහන් කළ යුතු ආකාරය පහත පරිදි වේ.

  – පොතක් නම්, කතෘ, වර්ෂය , ග්‍රන්ථයේ නම, ප්‍රකාශකයා සහ පිටු ගණන,
  – පොතක පරිච්ඡේදයක් නම්, කතෘ , වර්ෂය ලිපියෙහි මාතෘකාව , ග්‍රන්ථයේ නම , සංස්කාරකවරුන්, ප්‍රකාශකයා සහ ලිපියෙහි පිටු ගණන
  – සඟරාවක ලිපියක් නම්, කතෘ , වර්ෂය , ලිපියෙහි මාතෘකාව , සඟරාවේ නම , කාණ්ඩ අංකය සහ පිටු ගණන
  – සාරාංශ ලිපි, කතෘ , වර්ෂය , ලිපියෙහි මාතෘකාව , සාරාංශ වාර්තා සටහන් ලේඛනයේ නම , සැසි අංකය සහ පිටු ගණන
  – වෙබ් අඩවියකින් උපුටා ගැනීමක් නම් කතෘ, වර්ෂය, ලිපියෙහි මාතෘකාව, පරිශීලන ස්ථානය (web Link), සහ පරිශීලන දිනය.

   

 14. ලිපි සදහා දත්ත සහිත වගු හෝ ප්‍රස්ථාර ඇතුලත් කරන්නේ නම්, ඒවා ලිපියෙහි නිසි ස්ථාන තුල සදහන් කිරීම අනිවාර්‍ය වේ. වගු හෝ ප්‍රස්ථාර ක්‍රමානුකුලව අංක යොදා නාමකරණය කර, ලිපියට ඇතුලත් නොකොට වෙන් වෙන් වශයෙන් එවිය යුතුය.

   

 15. නිර්මාණ සඳහා යොදාගන්නා ඡායාරුප, රූපසටහන්, චිත්‍ර, වීඩියෝ, හඬපට සහ සියලු ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය ප්‍රකාශන අදාල මෙන්ම ස්වනිර්මාණ විය යතුය. ස්වනිර්මාණ නොවන ප්‍රකාශන ලිපි සඳහා ලබාදීමේදී සෑම අවස්ථාවකදීම අදාල ප්‍රකාශනයේ /කතෘගේ අනුමැතිය, හා අවසරය ප්‍රකාශනය සපයන කතෘ ලබාගත යුතුය.

   

 16. යම් ගැටලුකාරී නීතිමය අවස්ථාවකදී එම ලිඛිත අවසර පත් ඉදිරිපත් කිරීම කතෘගේ වගකීමය. ලිපි සඳහා එවනු ලබන ප්‍රකාශන, පිලිවෙලින් මාතෘකා සහිතව නාමකරණය කර, අංක යොදා ලිපියට ඇතුලත් නොකොට වෙන් වෙන් වශයෙන් එවිය යුතුය. එහි දිග අන්තය පික්සල් 2800 විය යුතුය.

   

 17. පළකරනු ලබන සියලු නිර්මාණ වල අන්තර්ගතය පිලිබඳ බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වගකීම, සමාජීය , සදාචාරාත්මක සහ වෙනත් නීති කඩවීම පිළිබඳව වගකීම කතෘ විසින් දැරිය යුතු අතර ඒ හා සම්බන්ධව පැන නගින වගකීම් වලින් පූර්ණ ලෙසම සංස්කාරක මණ්ඩලය නිදහස් කිරීමට කතෘ එකග විය යුතුය.
ආලෝචනා සඳහා නිර්මාණ ලබාදීමට පිවිසෙන්න..