සංස්කාරක

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
alochana-cyber-fear
දැක්ම
සංස්කාරක

වියතා සහ ජේත්තුකාරයා

සයිබර් අවකාශය යනු යථාර්ථයෙන් වියුක්ත, දරුවන්ට අධීක්ෂණයකින් තොරව භාවිතා කිරීමට නුසුදුසු, විපරීත අඩවියක්ය යන්න බහුතර දෙමාපියන් සහ වැඩිහිටියන් තුළ මුල් බැස ඇති අදහසක් බව පෙනෙන්නට

වැඩිදුර කියවන්න »
දැක්ම
සංස්කාරක

මුද්‍රණයෙන් එපිටට

වත්මන් දැනුම් සම්ප්‍රේෂණයේ රුව සහ ගුණ අන්තර්ජාලය විසින් විප්ලවකාරී ලෙස වෙනස් කොට ඇත. එම වෙනස පරම්පරා ඝට්ටනය තුළටද පැමිණ ඇති බව අපි විශ්වාස කරමු. මෙම

වැඩිදුර කියවන්න »
internet-contemporary-communication-alochana-feature
දැක්ම
සංස්කාරක

අන්තර්ජාලය සහ නූතන සන්නිවේදනය

අසන, දකින, විඳින දෑ ධාරණය කරගත යුතුය. ඒවා ඇඳ, ලියා, රඟා, නටා, නැවත කිව යුතුය. මෙම ධාරණය කරගැනීමද, නැවත බෙදා හදාගැනීමද සමාජමය මිනිසත් බවේ මූලිකම

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත