දැක්ම

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

මුද්‍රණයෙන් එපිටට

වත්මන් දැනුම් සම්ප්‍රේෂණයේ රුව සහ ගුණ අන්තර්ජාලය විසින් විප්ලවකාරී ලෙස වෙනස් කොට ඇත. එම වෙනස පරම්පරා ඝට්ටනය තුළටද පැමිණ ඇති බව අපි විශ්වාස කරමු. මෙම වෙනස්කම් සහ ඝට්ටනය සාධනීය වෙනසක් දක්වා ගෙන යා යුතුය.

දැනුම් හුවමාරුකරණයෙහි ආකෘතිය තව දුරටත් මුද්‍රණ කර්මාන්තයට සින්නක්කරව හිමි නොවේ.

නූතන තරුණ පරපුර අප මෙන් පොත් නොකියවන බව පවසමින් ඔවුනට බැන වදින වැඩිහිටි පරපුර, වත්මන් දැනුම් සම්ප්‍රේෂණයේ මාධ්‍යය තීරණාත්මකව වෙනස් වී ඇති බව තේරුම් ගත යුතුය.

පොතකින් හෝ මුද්‍රිත විශ්ව කෝෂයකින් හෝ ගත් දත්ත මත පදනම් දැනුම, අන්තර්ජාල වීඩියෝවකින් හෝ අන්තර්ජාල විශ්ව කෝෂයෙන් හෝ ගත් එම දත්තම මත පදනම් දැනුමට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ නැත.

විකිපීඩියා යනු සත්‍යාපනය නොකරන ලද තවත් බ්ලොගයක්ය යන දියාරු තර්කයෙහි එල්ලී නූතන තරුණයාට කීචෝක් කරනු වෙනුවට නූතන මාධ්‍ය භාවිතය උදෙසා විධික්‍රම සොයා ගත යුතු යැයි අපි වැඩිහිටි පරපුරට යෝජනා කරමු.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත