සංස්කාරක

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
දැක්ම
සංස්කාරක

දිශාව සහ වේගය

අපි කවුරුත් ගමනක් ආරම්භ කර ඇත්තෙමු. මේ ආරම්භයට අත තැබූ නිසා අපි එහි අවසානයට ළඟා විය යුතුය. ගමන යනු එයයි. අපි කී දෙනෙක් අපි විසින්

වැඩිදුර කියවන්න »
දැක්ම
සංස්කාරක

කිරි කල සහ ගොම තලි

ආරම්භයක් ඇති සියල්ලට අවසානයක් ඇත. ලෝක ස්වභාවය එයය. එකම අයුරකින් ළදරුවන් ලෙස ජීවිතය අරඹන අපි, එකම ලෙස ප්‍රාණය නිරුද්ධ වී මිය යයි. අවසනදී වැදගත් වන්නේ

වැඩිදුර කියවන්න »
දැක්ම
සංස්කාරක

සයිබර් චන්ඩි, වෙළඳ හයිරං සහ නිවටයින්

අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රකාශනය අනිකුත් මාධ්‍ය අභිබවමින් ප්‍රමුඛතම සන්නිවේදන මාධ්‍යය ලෙස ඉදිරියට පැමිණ ඇත . ඔබ මේ කියවන ආලෝචනා ද එම කූටප්‍රාප්තියේ ප්‍රතිඵලයකි. අන්තර්ජාලය යනු අභූත

වැඩිදුර කියවන්න »
දැක්ම
සංස්කාරක

සම්ප්‍රදායික සන්නිවේදනය, අන්තර්ජාලය සහ තරුණ පරපුර

වත්මන් දැනුම් සම්ප්‍රේෂණයේ රුව සහ ගුණ අන්තර්ජාලය විසින් විප්ලවකාරී ලෙස වෙනස් කොට ඇති බවත්. එම වෙනස පරම්පරා ඝට්ටනය තුළට ද පැමිණ ඇති බවත් මින් පෙර

වැඩිදුර කියවන්න »
alochana-cyber-fear
දැක්ම
සංස්කාරක

වියතා සහ ජේත්තුකාරයා

සයිබර් අවකාශය යනු යථාර්ථයෙන් වියුක්ත, දරුවන්ට අධීක්ෂණයකින් තොරව භාවිතා කිරීමට නුසුදුසු, විපරීත අඩවියක්ය යන්න බහුතර දෙමාපියන් සහ වැඩිහිටියන් තුළ මුල් බැස ඇති අදහසක් බව පෙනෙන්නට

වැඩිදුර කියවන්න »
දැක්ම
සංස්කාරක

මුද්‍රණයෙන් එපිටට

වත්මන් දැනුම් සම්ප්‍රේෂණයේ රුව සහ ගුණ අන්තර්ජාලය විසින් විප්ලවකාරී ලෙස වෙනස් කොට ඇත. එම වෙනස පරම්පරා ඝට්ටනය තුළටද පැමිණ ඇති බව අපි විශ්වාස කරමු. මෙම

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත