මිනිස් සිරුර: පෙණහලු

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

රෝගාබාධ වලට පමණක් සීමාවූ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයෙන් ඔබ්බට ගොස් ඔබගේ සෞඛ්‍යය සහ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ සැබෑ සාක්‍ෂරතාව වැඩිදියුණු කර දීමේ අරමුණින් ආලෝචනා ඔබ වෙත ගෙන එන සමාජමය සත්කාරය “මිනිස් සිරුර” වැඩසටහන් මාලාවේ තෙවැනි වැඩසටහන මෙසේ අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු සමඟ වෛද්‍ය රිස්කා ඉහ්සාන් මෙවර වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡා කරනු ලබන්නේ පෙණහලු පිළිබඳවයි.

පෙණහලු වල ව්‍යුහය, පිහිටීම සහ එහි මූලික ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සමාන්‍ය ජනතාවට වැදගත් වන කරුණු කාරනා මෙන්ම  බහුල පෙණහලු රෝග කිහිපයක් සඳහා හේතු විය හැකි කරණු කාරනා වල විද්‍යාත්මක පදනම ද මෙම වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡාවට භාජනය කෙරේ.

මීට අමතරව රෝග වලින් වැලකී සිටීම සඳහා ⁣පෙණහලු ආරක්ෂා කරගැනීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ ඒ සඳහා අප ජිවන පුරුදු සකස් කර ගත යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳවද මෙම සාකච්ඡාවෙන් ඔබ වෙත කරුණු ගෙන එනු ලබයි.

ආලෝචනා වෙතින් ගෙන එන මෙම වැඩසටහන සුවබර දිවියක් අපේක්ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකේය සමාජයේ සියලු දෙනාගේ සෞඛ්‍ය සහ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ සාක්‍ෂරතාව නංවා සිටුවීම සඳහා පිටිවහලක් වේ යැයි අපි විශ්වාස කරමු.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත