වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

කාලීන
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

වේගයෙන් පැතිරයන කොවිඩ්-19

කොවිඩ් 19 රෝගී තත්ත්වය ලංකාව තුළ සීග්‍රයෙන් පැතිරෙමින් පවතින අතරේ මෙම සීඝ්‍ර ව්‍යප්තිය ගැන විශේෂඥයින් අතරේද විවිධ මති මතාන්තර පවතිනවා… එයින් වැලකීම පිළිබඳ ඇති විද්‍යාත්ම

වැඩිදුර කියවන්න »
නර්තනය
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

නර්තනය – තෙවන දිගහැරුම – රවිබන්දු විද්‍යාපති

නර්තනය යනු කුමක්ද? එහි ජීව විද්‍යාත්මක සාමාජයීය හා සංස්කෘතික වටපිටාව කෙබඳුද? ආදි මානවයා විසින් සතුට ප්‍රකාශ කරනු වස් සිදුකිරීමට යෙදුණු ප්‍රාථමික ශාරීරික චලන විකාශනය වී

වැඩිදුර කියවන්න »
වීඩියෝ
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

“ගයා” නග්න ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය ගැන සංජය විතාන සමඟ පිළිසඳර

දශක ගණනාවකට පසු අප රටේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට යෙදුන නග්න ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනයක් පිළිබඳ ඡායාරූපශිල්පී සංජය විතාන සමඟ ⁣සිදු කරන පිළිසඳර. “ගයා” නග්න ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීම සඳහා

වැඩිදුර කියවන්න »
නර්තනය
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

නර්තනය – දෙවන දිගහැරුම – රවිබන්දු විද්‍යාපති

නර්තනය යනු කුමක්ද ? එහි ජීව විද්‍යාත්මක සාමාජයීය හා සංස්කෘතික වටපිටාව කෙබඳුද? ආදි මානවයා විසින් සතුට ප්‍රකාශ කරනු වස් සිදුකිරීමට යෙදුණු ප්‍රාථමික ශාරීරික චලන විකාශනය

වැඩිදුර කියවන්න »
නර්තනය
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

නර්තනය – පළමුවන දිගහැරුම – රවිබන්දු විද්‍යාපති

නර්තනය යනු කුමක්ද ? එහි ජීව විද්‍යාත්මක සාමාජයීය හා සංස්කෘතික වටපිටාව කෙබඳුද? ආදි මානවයා විසින් සතුට ප්‍රකාශ කරනු වස් සිදුකිරීමට යෙදුණු ප්‍රාථමික ශාරීරික චලන විකාශනය

වැඩිදුර කියවන්න »
පුනරුද භාෂණ
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

පුනරුද භාෂණ – විසිඑක්වන දිගහැරුම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

ලෝකය යහපත් ලෙස වෙනස් කිරීම සඳහා පිටුබලය දෙන්නාවූ, පිටිවහලක් වන්නාවූ, ඇත්ත වශයෙන් ඊට සහභාගි වන්නාවූ, ඊට නායකත්වය දෙන්නාවූ කතෘකයා පිළිබඳ කාරණය ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන ආචාර්ය

වැඩිදුර කියවන්න »
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත