කව් සිත්තම

සංසාර නිදිමත

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ළදල්ලක් වියළි සුළඟේ
සැලෙන තාලයට
නිදිබර දෑස් පියවේ

යුවතිය නිදිමත ද නුඹට ?

මැලැවුණ කුසුමක් ව
ඈ උවන බේරෙයි සෙමෙන්
මා උර මත

සියුමැළි මුදු පෙනුම
වසාගෙන ඇත විසල් බර

දිනපතා මේ රියෙහි
එහෙ මෙහේ යන අපට
උරුමය ඔය සංසාර නිදිමත

නාඳුනන අප දෙදෙන
බැස යා යුතුය
අපට හිමි නවාතැන් පොළ
ළගා වූ විගස

නිදියන්න එතෙක් හිතවතිය
නවාතැන මුණගැසෙන තුරු
දැරිය හැක නුඹේ වෙහෙස

ඇස් හරිනු මැන
නැවතුම් පොළ ඉදිරියෙනි
මට උරුම.

නිදිමත නිසා
මඟහැරී යා හැක
නුඹට හිමි නැවතුම..

ළහිරු කිතලගම

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

3 Responses

  1. මේ වගේ අත්දැකීම් බස්වල බහුලයි….! ඒ්ක අරුම පුදුමයි…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත