ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
ඉතිහාසය
ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර

ඡායාරුප ශිල්ප ඉතිහාසය – 05

මැමත් කැමරාවලින් පසු, වීදුරු කදා දැමිය හැකි, ඔපදැමූ රිදී තහඩු යෙදිය හැකි සහ පියුටර් ලෝහ තහඩු යෙදිය හැකි, තරමක් කුඩා නමුත්, අපට සාපේක්ෂ ව ලොකු

වැඩිදුර කියවන්න »
ඉතිහාසය
ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර

කැමරාවේ පරිණාමය

ඡායාරූප ශිල්පය සහ කලාව ශිල්පයක් ව ලොවට දායාද වී ගත ව ඇත්තේ අදට (2019) අවුරුදු 180කි. නමුත් එහි මූල බීජය ආරම්භ වී අවුරුදු 5000කටත් වඩා

වැඩිදුර කියවන්න »
ආ මග සළකුණු
ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර

ඡායාරූප ශිල්පයේ පියවරු

ඡායාරූප සංවේදී ද්‍රව්‍ය සහ එය ස්ථාවර කර ගැනීම සොයා ගැනීම යනු ඡායාරූප ශිල්පයේ උපත ලෙස පිළිගැනේ. ඒ සඳහා රසායන විද්‍යාඥයන් මෙන් ම විද්‍යාඥයන් නොවන අය

වැඩිදුර කියවන්න »
ආ මග සළකුණු
ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර

ශ්‍රී ලංකාවේ අතීත ඡායාරූපශාලාවල ඉතිහාසය

වාර්තාගත ව ඇති ආකාරයට මෙරට පිහිටුවන ලද ප්‍රථම ඡායාරූප ශාලාව 1862 පමණ පිටකොටුවේ ශාන්ත බස්තියන් කන්දේ අංක 10 දරණ ස්ථානයේ පිහිටා තිබූ ඩබ්ලිව්. එල්. එච්.

වැඩිදුර කියවන්න »
ආ මග සළකුණු
ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර

ආ මග සළකුණු

ප්‍රවිශ්ඨය ඡායාරූප ශිල්පය යනු එකවර ලොව පහළ වූ ප්‍රාතිහාර්යයක් නොවේ. මීට වසර හාර පන් දහස් ගණනකට පෙර අධිකතර සූර්ය තාපයෙන් පෙලුණු චීන දේශයේ කාන්තාරවල වැලි

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත