රවිබන්ධු විද්‍යාපති‍

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
විශේෂාංග
රවිබන්ධු විද්‍යාපති‍

අපට නව නර්තන සංස්කෘතියක් අවශ්‍යයි

වත්මන් ලාංකේය නර්තන කලාව තුළ ඇති ප්‍රධාන අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් කීහිපයක් දක්නට ඇත. සුභාවිත නර්තන කලාවක් වර්තමානයෙහි නොමැතිවීම.  නො එසේම පෙර පැවති එම සුභාවිත ධාරාව සම්පූර්ණයෙන්ම

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත