සු.ප්‍රි. සමරසිංහ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
සු.ප්‍රි. සමරසිංහ

කොටුව පැනීම තහනම් !

වට කොට කොටුවක් ඇන්ද ඒ වටා වැට බැන්ද කවි පිටුවට සිත් බැන්ද කවියන්ම මිස අංකුර අන් කවුරුන් ද ! කප්පාදු කතුර දත් විලිස්සාගෙන ඉතිං වැට

වැඩිදුර කියවන්න »
Alochana-poems
කවි
සු.ප්‍රි. සමරසිංහ

ඒ නුඹේ පියාණන්

යුක්තිය පසිඳලන තැනට දෙවඟන වැඩ සිටින
විත්තිකරුවන් රැගෙන එන මොහොතෙහි දසුන
එය අඳුරු සිත්තමකි දිනෙක හද පතුලේ ඇඳුණ
නෙත් තුළින් එසැණ කඳුළු කවියක්ව ගිලිහුණ

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත