පූර්නිකා ජයනෙත්ති

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
පූර්නිකා ජයනෙත්ති

ලොවීනා ආණ්ඩුකාර පෙම්වතා ට නොකී කව ….

රැහේ උන් වෙනස්කම් කරද්දී හිත තලා අනේ මා මලක් මෙන් රැක ගත්තු නිරින්ඳා උකුළෙ හිස හොවා සුදු රෝස මල කී කතා කෙසේ අමතක කරමි..රකිමි රහසක්

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත