දුලාජ් එම්. දේවපුර

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
දුලාජ් එම්. දේවපුර

දුර-දිග කෙටි පණිවුඩයක්

සොඳුර, මම දැන් ෆොන්ටමාරාවේ වෙසෙමි. ඉන් මා මුදාගැනී⁣මට නොවෙහෙසනු මැනවි. සියලු දේ සපිරි ඔය දූපත දැන්, මෙහෙට දුර නැත. ඉතින්, අප හමුවෙමු! අමතක නොකර ‘සතුට’

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත