ප්‍රසාද් නිරෝෂ බණ්ඩාර

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
ප්‍රසාද් නිරෝෂ බණ්ඩාර

කොමෙන්ට්ස් නැති කවියක්

වැස්ස හොඳයි හෙම්බිරිසාව හැදෙන්නෙ නැත්තං – ඈ එවූ කෙටි පණිවිඩයකින් වැස්සක් කියන්නෙම ආදරේකට නිමිත්තක් එකතු වූ දෙසිතක් මවන්නෙම කිවිසුමක් ඇහැරවපු නින්දක් සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවක් කියන්නෙම මතකයන් මහ

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත