නව බෙහෙතක් සොයා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ලෝකයේ විවිධ රටවල මෙන්ම ලංකාවේත් කොවිඩ් -19 සුව කිරීමට බෙහෙත් සොයා ගන්නා බවට ප්‍රවෘත්ති පළ වෙනවා. සමහර බේත් සොයා ගත්තා කී වහාම ප්‍රතිකාර සඳහා නිර්දේශ කරන්නත් උත්සහ ගන්නා බවක් පේනවා.

අලුතෙන් බේතක් හොයා ගැනීම වගේම එය නිසි ක්‍රමවේදයක් මගින් එකී රෝගයට සුවකාරකයක්ද ? එහි අතුරු ආබාධ නැද්ද ? එය කිනම් මාත්‍රා ප්‍රමාණයකින් දිය යුතුද ? යනාදී කරුණු නිශ්චය කළ යුතුයි.
එය කළ හැක්කේ පියවර කීපයකින් සිදු කෙරෙන විද්‍යාත්මක අත් හදාබැලීම් වලින් පමණයි.

අද කාලීන කතිකාව සිදු වන්නේ මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමටයි.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත