පුනරුද භාෂණ – පස්වන දිගහැරුම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ආලෝචනා අන්තර්ජාල සඟරාව මඟින් ගෙන එන පුනරුද භාෂණ පස්වන වැඩසටහන මගින් තවදුරටත් කතෘකයා, කාරකයා, විශාල පෙරැළියකට උරදෙන ඒ තැනැත්තා, තැනැත්තිය පිළිබඳව ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන ඔබ සමග සම්භාෂණයේ යෙදෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් පැරණි වාම කතිතාවේ සුලබව සඳහන් වන්නේ පීඩිත නැතහොත් නිර්ධන පන්තිය විප්ලවට සම්බන්ධ වූ බවයි. අප පීටර් වයිස්ගේ සහයෝගය සහිතව සාකච්ඡාවට ලක් කරමින් සිටියේ පෙරැළියකට සම්බන්ධ වන කාරකයාගේ අභ්‍යන්තරික උවමනාව කුමක්ද? මෙයට සම්බන්ධ වීමට එම අදාළ තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය පොළඹවන හේතූන් මොනවාද යන්නයි. සුනිල් විජේසිරිවර්ධනයන් තවදුරටත් පස්වන සම්භාෂණය හරහාද විප්ලවයට උර දෙන්නා වූ කාරකයාගේ, පුද්ගලයින්ගේ ඇතුළාන්තය පිළිබඳ විග්‍රහයක යෙදෙනවා.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත