පුනරුද භාෂණ – සයවන දිගහැරුම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

අපගේ අත්දැකීම්, අනුභූතීන් ඇසුරෙන් සමාජයේ යහපත වෙනුවෙන් පෙරැළියක් සිදු කිරීමට දායක වූ විද්වතුන්, චින්තකයින්, ලෝක නායකයින් සමාජයේ කුමන ස්ථරයකින් පැමිණියේද යන්න ප්‍රශ්න කරමින් ඔවුන් සමාජයේ පහළ පන්තීන්ගෙන් නොව මධ්‍යම පාන්තික හෝ ඉහළ ස්ථරයන්ගේ සිට අනෙකා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ ස්ව කැමැත්තෙන් ආ පිරිසක් බවත්, මෙම කාරකයන් විප්ලවයට දායක වීමට නම් අභ්‍යන්තරිකව සුවපත් වූ ස්ව අභිලාශ යටපත් කොට සමස්ථය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේද යන්න සලකා බැලිය යුතු බවත් පුනරුද භාෂණ හයවන වැඩසටහන මගින් ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන විමසුමට ලක් කරනවා.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත