විඩාපත් මාරුතය

Alochana-poems

ගැටී හෙමිහිට සැලෙන
මැරුණු දිවි කදුරු ගසේ
මුදුන් ඉපලකට වී
නියං කොබෙයියෙක්
සඳවතට නෙත් හෙළා
පවසද්දි උගේ දුක…

කළුවලා මැරයො පැන
පැහැරගෙන සඳවතිය
රත් පැහැති නෙත් විදා
කළා මහ ගර්ජනා…

සඳවතිය මොටද නුඹ
දුක් ගන්න රාල වුණේ
මේ මහා අවනඩුව
දැක සොවින් කම්පිතව
වසා මුව අඳුරේම
කොහේදෝ ඉගිලුණා
සිය පණට ආදරෙන්
ඒ නියං කොබෙයියා…

Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත