විඩාපත් මාරුතය

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ගැටී හෙමිහිට සැලෙන
මැරුණු දිවි කදුරු ගසේ
මුදුන් ඉපලකට වී
නියං කොබෙයියෙක්
සඳවතට නෙත් හෙළා
පවසද්දි උගේ දුක…

කළුවලා මැරයො පැන
පැහැරගෙන සඳවතිය
රත් පැහැති නෙත් විදා
කළා මහ ගර්ජනා…

සඳවතිය මොටද නුඹ
දුක් ගන්න රාල වුණේ
මේ මහා අවනඩුව
දැක සොවින් කම්පිතව
වසා මුව අඳුරේම
කොහේදෝ ඉගිලුණා
සිය පණට ආදරෙන්
ඒ නියං කොබෙයියා…

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත