කව් සිත්තම

Alochana-kav-siththama

දුවේ නුඹ හැඬුවා

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

දුවේ, නුඹ හැඬුවා..
ඉකිගසා හැඬුවා..
පුංචි සාවියක් සේ..
වෙවුල වෙවුලා හැඬුවා..!

කිරි පබලු වැල බිඳුණු ද….
නෙලා ගත් පුළුන් මල….
සුළඟින් විසිර ගිය දා..

රෙදි බෝනික්කිය….
වැස්සට තෙමුණ දා..

නෙළුම් කැකුලක් වැනි….
සිඟිති පාවැස්මක
රිබන් මල ගිලිහුන දා..

නිහඬයි.උසාවිය….
සෙල් රුවක් සේය..නුඹ…
නෙතුපිය පවා… නොසැලෙන…

හැඬුම් නුහුරුද දැන්..?

කෑ ගසා හඬන්නෙමි
දැන් මගේ වාරයයි….!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත