කව් සිත්තම

Alochana-kav-siththama

බිදුණු පාදම කියන පාඩම

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

තලන..
කඩන..
බිඳින ..
හාරන..
පුරෝන..
තරම් මේ මිනිස්සු
පොළොව ය කියා මමත්
කෙසේ උසුලම්ද මේසා බරක්..

අහෝ..!
නොකෙළෙමි සිතා මතා
කමා කළ මැන
දළදා සමිදුණි,මෙමට
මම හැලූයෙමි පාදම
ඒ ගෙයි
උහුලනු ම බැරි තැන
එපමණ මහ බර
ම’මත පැටැවුණ…

ඒ පුංචි කුරුළු කූඩුව..
වැසී වැළැලෙනු ඇතැයි
නොසිතා නොමදැන
කමනු..හිමියණි,
සොවින ළතැවෙම්
මා, පොළොව බූවැලිකඩ…

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

One Response

  1. මෙය කවියක් ලෙස පිළි ගැනීම ම මට “කවියකි”..
    ආශිර්වාදයකි..දිරියකි..ආදරණීය ප්‍රවීණ කිවිවර ,සාහිත්‍යදර හෙන්රි වර්ණකුලසූරිය ශූරිනි,ඔබට සහ ආලෝචනාවට බොහොම ස්තුතියි !
    ~ආනන්ද සිසිර කුමාර ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත