කිරිල්ලී

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

පැතූ පැතුමන් පෙරදින ගිනි ගනිද්දී
අනන්තය තෙක් එකිනෙක ගැටෙද්දී
ගල් බොරලු නොව
හිත් පතුලෙන්ම පියුමන් යදිද්දී
සදෙව් කුලයෙන් වැඩියාදෝ නුඹ කිරිල්ලී

නැගුණු සුසුමන් පෙරදින ලය දවද්දී
සිතම ගිරිහිස
නැගෙන හිරුමෙන් එළිය දෙද්දී
නුඹේ උවනේ මදහසින්
මගේ සිත පිරෙද්දී
සසරේ මතුදාත් නුඹ මගේ දැයි
කියපන් කිරිල්ලී

ඉරි තැලුණු පොළවකට
පොදවැසි ඇද හැලෙද්දී
අමාවක පරදා නැවුම් සඳ
නුඹ අරක් ගද්දී
වසන්තය ලග යලිත් මල් පිපෙද්දී
මගේ විජිතෙන් නොයනු මැන ඉගිල්ලී

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත