දුර-දිග කෙටි පණිවුඩයක්

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

සොඳුර,
මම දැන් ෆොන්ටමාරාවේ වෙසෙමි.

ඉන් මා මුදාගැනී⁣මට නොවෙහෙසනු මැනවි.

සියලු දේ සපිරි ඔය දූපත
දැන්,
මෙහෙට දුර නැත.

ඉතින්,
අප හමුවෙමු!

අමතක නොකර ‘සතුට’ රැගෙන එන්න…

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත