සුහසර: T P G අමරජීව

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

චිත්‍රශිල්පියෙකු සහ මුද්‍රණ ක්ෂේත්‍රයේ සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙකු ලෙස T P G අමරජීව මහතාගේ ගමනක මතකයන් අද සුහසරින් ඔබ වෙත ගෙන එනවා.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දුෂ්කර ග්‍රාමයකින් ඇරඹෙන අමරජීව මහතාගේ ගමන් මග පාසල් සිසුවෙකු, චිත්‍ර ශිල්පියෙකු, විශ්වවිද්‍යල ශිෂ්‍යයෙකු ආදී වශයෙන් විකාශනය වූ අයුරුත්… එතැනින් විතැන්ව මුද්‍රණ කර්මාන්තයට පිවිසීමට හේතු වූ කරුණු කාරණා ගැනත් අමරජීව මහතා විසින් ආවර්ජනයක යෙදෙන්නේ තමා හට අතහිත දුන් සියලු දෙනා සිහිපත් කරමින්.

මුද්‍රණ අංශයේ සාර්ථක ව්‍යපාරිකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන අමරජීව මහතා තමා ව්‍යාපරය අරම්භ කළ අවධියේ ශ්‍රී ලාංකික මුද්‍රණ කර්මාන්තය පැවතුණු ස්වභාවයත්, එය අද දක්වා විකාශනය වූ ආකරයත් ගැන තොරතුරු මෙන්ම මුද්‍රණ කර්මාන්තය කොයිබට යායුතුද යන්නත්, එම කර්මාන්තය හා බැඳුණු ගැටලු පිළිබඳත් ⁣මෙම සුහසරින් කතා බහ කරනවා.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත