මිනිස් සිරුර: සංසරණ පද්ධතිය

රෝගාබාධ වලට පමණක් සීමාවූ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයෙන් ඔබ්බට ගොස් ඔබගේ සෞඛ්‍යය සහ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ සැබෑ සාක්‍ෂරතාව වැඩිදියුණු කර දීමේ අරමුණින් ආලෝචනා ඔබ වෙත ගෙන එන සමාජමය සත්කාරය “මිනිස් සිරුර” වැඩසටහන් මාලාවේ තෙවැනි වැඩසටහන මෙසේ අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු සමඟ වෛද්‍ය රිස්කා ඉහ්සාන් මෙවර වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡා කරනු ලබන්නේ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය පිළිබඳයි.

රුධිර සංසරණ පද්ධතිය, එහි මූලික ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සමාන්‍ය ජනතාවට වැදගත් වන කරුණු කාරනා මෙන්ම  මෙම පද්ධතියේ ඇතිවන විවිධ ගැටලු නිසා ඇතිවිය හැකි රෝග කිහිපයක් සඳහා හේතු විය හැකි කරණු කාරනා වල විද්‍යාත්මක පදනමද මෙම වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡාවට භාජනය කෙරේ.

මීට අමතරව රෝග වලින් වැලකී සිටීම සඳහා ⁣ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ ඒ සඳහා අප ජීවන පුරුදු සකස් කර ගත යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳවද මෙම සාකච්ඡාවෙන් ඔබ වෙත කරුණු ගෙන එනු ලබයි.

ආලෝචනා වෙතින් ගෙන එන මෙම වැඩසටහන සුවබර දිවියක් අපේක්ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකේය සමාජයේ සියලු දෙනාගේ සෞඛ්‍යය සහ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ සාක්‍ෂරතාව නංවා සිටුවීම සඳහා පිටිවහලක් වේ යැයි අපි විශ්වාස කරමු.

වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත