කොවිඩ් 19 පිළිබඳ සෞඛ්‍යමය පදනම – විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම

කොවිඩ් -19 වසංගතයට මුහුණ දීමට ඔබව නිවැරැදි තොරතුරු වලින් බලගැන්වීම සඳහා “ආලෝචනා” අන්තර්ජාල සඟරාව ගෙන එන වැඩසටහන් මාලාවක ප්‍රධානතම සාකච්ඡාව.

කොරෝනා වෛරසයේ විශේෂත්වයන්, එහි රෝග ලක්ෂණ, සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු, යමෙකුට රෝග ලක්ෂණ පහළ වුවහොත් ගත යුතු පියවර, PCR පරීක්ෂණය පොසිටිව් වුවහොත් කළ යුතු දේ යනාදී මේ මොහොතේ ජනතාවට ඉතා වැදගත් වන කරුණු පිළිබඳ නිල විවරණයක් ගෙන එන සාකච්ඡාවක්.

වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත