කවි

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
කවි
කවිශාන්ත රයිගම

පුංචි සපත්තුව…

මහමඟ අසල උඩුකුරුව වැටී හුන් අසරණව… ඒ…. පුංචි සපත්තුව ලුහුබැඳ විත් මා  මතකය වද දෙයි හිතට නිරතුරුව… හැඳින්නෙමි එය සිඟිතියකගේ වග රෝස පැහැති වූයෙන්, හඬා

වැඩිදුර කියවන්න »
කවි
සුදත් ගාමිණී බණ්ඩාර

තරු අඟුරු

දිළෙන තරුවක් ළගට අරගෙන වැළද ගත් පසු අඟුරු කැටයක් වැළද ගත් බව හැඟෙන්නේ කිම සුදත් ගාමිණී බණ්ඩාර

වැඩිදුර කියවන්න »
කවි
මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල

උන් හිටිතැන් අහිමි වූ පසු

මනා රුවින් තෙලඹුව උඩ සිටින ලියේ
සිනා බසින් දනමන තුටු කරන ලියේ
දිළේ නුවන් නිල්මිණි පරදවන ලියේ
ඉතා සැනින් බැස පල ස්වර්ණමාලියේ

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත