කවි

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
කවි
සු.ප්‍රි. සමරසිංහ

ඒ නුඹේ පියාණන්

යුක්තිය පසිඳලන තැනට දෙවඟන වැඩ සිටින
විත්තිකරුවන් රැගෙන එන මොහොතෙහි දසුන
එය අඳුරු සිත්තමකි දිනෙක හද පතුලේ ඇඳුණ
නෙත් තුළින් එසැණ කඳුළු කවියක්ව ගිලිහුණ

වැඩිදුර කියවන්න »
කවි
කපිල එම්. ගමගේ

මිනිය ලඟ සැරිසරන සුවඳකි

විවර කල විට ට්‍රන්ක පෙට්ටියහිනාවෙන පෙම්පත් ට්‍රෙෂරයඔබේ අත’කුරු අතර සුවඳකතිබේ පළමුම දූලි මතකය… ඇවිද යමි පටු මගෙක තනියමතාර අතුරන වත්මනෙක වුවවිසුල වැළිකැට මතින් මතුවෙයිපිය ලකුණකට

වැඩිදුර කියවන්න »
කවි
විජායී නාලිකා කරුණාතිලක

රෝස මලටත් තිබෙනවා පොඩි හදවතක්…!

කලබලේ ඉර ඇවිත් දිගු අඬු විහිදුවත්… වෙලාවට පෙති විහිදුවන්නැයි අණ කළත්.. ඔරවනා රැස් වලට බය වී හැකිලුණත්… රෝසමලටත් තිබෙනවා පොඩි හදවතක්..! කැකුල වට සමණලුන් දුන්

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත