කවි

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
කවි
විකුම්සිරි මුණසිංහ

සිහිනෙන් ගෑ සුවඳක්…

ඔබේ ළඟින් ආදරයෙන් හැමදාමත් හිඳින්න.. නොහැකි වුණත් ආසයි මම ඔබගෙ හිතේ රැඳෙන්න………   වෙනෙකෙකු විත් ඔබෙ ආදරේ ලබනව බෑ බලන්න….. මගෙ සිහිනේ ඔබ හැමදා  ඉන්නවාද

වැඩිදුර කියවන්න »
කවි
විපුල හේවා වලිමුනි

හොර හරක්

රජෙක් හැදුවා ඇතෙක් වාගේ අපේ බර කඳු         අදින්න අනේ ඒ ඇතු කුළෙක් වීලා ඇනපි රටටම        මැරෙන්න රජ සභාවම

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත