කරුණාරත්න පීරිස්

තීරු ලිපි
කරුණාරත්න පීරිස්

මාර්ග සත්‍යය

පසුගිය කලාපයෙන් චතුරාර්ය සත්‍යයේ පළමු සත්‍ය තුන පමණක් විස්තර කළ නිසා මෙවර සිව්වැනි සත්‍යය වූ මාර්ග සත්‍යය ගැන වටහා ගන්නට උත්සාහ කරමු. දුක අහෝසිකර දමා

වැඩිදුර කියවන්න »
the-dhamma-exploration-of-siduhath-bodhisatta
තීරු ලිපි
කරුණාරත්න පීරිස්

බුදු දහමේ හරය – චතුරාර්ය සත්‍යය (දෙවන කොටස)

පසුගිය කලාපයෙන් දුක්ඛ සත්‍යය වටහාගත් අප මෙවර බුදුන් වහන්සේ සාක්ෂාත් කරගත් ඉතිරි සත්‍යය ත්‍රිත්වය ගැන විමසා බලමු. එනම් සමුදය ආර්ය සත්‍යය, නිබ්බාන ආර්ය සත්‍යය, සහ

වැඩිදුර කියවන්න »
තීරු ලිපි
කරුණාරත්න පීරිස්

බුදු දහමේ හරය – චතුරාර්ය සත්‍යය

බුදුන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත් සාර්වත්‍ර, සර්වත්‍රික සත්‍ය නම් හේතු ඵල දහමට පදනම් වූ පටිච්ච සමුප්පාදය සහ චතුරාර්ය සත්‍ය යන ධර්මතාවන්ය. පසුගිය විස්තරයෙන් පටිච්ච සමුප්පාදය හඳුනාගත් අපි මෙවර චතුරාර්ය සත්‍ය සැකෙවින් විමසා බලමු.

වැඩිදුර කියවන්න »
the-dhamma-exploration-of-siduhath-bodhisatta
තීරු ලිපි
කරුණාරත්න පීරිස්

බුදු දහමේ හරය – පටිච්චසමුප්පාදය (සැකෙවින්)

ධර්ම ගවේශණයේ කූඨප්‍රාප්තියට පත්වීම නිසා සිදුහත් තවුසාණෝ සම්මා සම්බුද්ධ වූ බව පසුගිය කලාපයෙන් අපි දැන ගතිමු. එහිදී එතුමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත් සාර්වත්‍ර, සර්වත්‍රික සත්‍ය නම් හේතු ඵල දහමට පදනම් වූ පටිච්ච සමුප්පාදය සහ චතුරාර්ය සත්‍යයි. මෙතැන් සිට ඒ ගැන තතු කවරේදැයි ථේරවාද සූත්‍ර පිටකය පරිශීලනය කරමින් විමසා බලමු.

වැඩිදුර කියවන්න »
තීරු ලිපි
කරුණාරත්න පීරිස්

සිදුහත් තවුසාණන්ගේ ධර්ම ගවේශණය (සිව්වන කොටස)

පසුගිය කලාපයෙන් සිදුහත් තවුසාණෝ බුද්ධත්වයට පත්වන අවස්ථාවේ කෙලෙස් සමග සටන් කළ අයුර, මාර පරාජය වශයෙන් සඳහන් කළ බැව් මතක ඇතැයි සිතමි. අද එම අවස්ථාවේ එතුමාණෝ

වැඩිදුර කියවන්න »
the-dhamma-exploration-of-siduhath-bodhisatta
තීරු ලිපි
කරුණාරත්න පීරිස්

සිදුහත් බෝසතුන්ගේ ධර්ම ගවේශණය (තෙවන කොටස)

පසුගිය කලාපයෙන් සිදුහත් තවුසාණෝ සත්‍යාවබෝධය උදෙසා දුෂ්කර ක්‍රියා මඟට පිළිපන් අයුරු සඳහන් කළබව සිහිපත් කර ගනිමු. එහිදී පස්වග මහණුන් මුණගැසුන අයුරුද සාකච්ඡා කළෙමු.  පස්වග මහණුන්

වැඩිදුර කියවන්න »
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත