ප්‍රභාත් එම්. අහංගමගේ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-kav-siththama
කවි
ප්‍රභාත් එම්. අහංගමගේ

නොවැම්බරයක අවසන් නොකළ කවියක්

ඇද වැටුණ සමනලුන් තුරුලු කරගෙන අඬන කොත්මලා දියවැල සීරුවට පනින සමමිතික පාලම කෑ ගසයි බර අඩි වලින් රිදුණ…. කඩුපුල් මලක පෙති මත කදුළු බිදුවක් තියන

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත